Възползвайте се от решенията на AS24 за тол таксуване във Франция. За камиони и лекотоварни автомобили, с офертата AS24, можете да се движите безпроблемно в пътната мрежа, като същевременно правите икономии.

Френската магистрална мрежа представлява 9122 км мрежа от облагаеми пътища, мостове и тунели. Тази мрежа се управлява от няколко концесии за магистрали. AS24 ви предлага уникално решение да платите таксата си навсякъде във Франция, независимо от магистралната компания, която я управлява!

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА AS24 ЗА ТОЛ ТАКСУВАНЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ. КАК РАБОТИ? 

5 класа превозни средства са предвидени за изчисляване на таксите за пътни такси. Критериите, използвани за определяне на класовете, са както следва:

 

  • Общата височина на превозното средство или ремаркето 
  • Бруто тегло на превозното средство (БТПС). За ремаркета се взема предвид само БТПС на трактора
  • Броят на осите на превозното средство или ремаркето 

Проверете подробната облагаема мрежа и ставки на сайта на Vinci  

 


Решенията на AS24  


AS24 предлага различни решения според вашите нужди:

  • Вашите камиони движат ли се редовно във Франция и много други европейски страни? 

  Поставете във Вашите камиони бордови устройства PASSango и автоматично заплащайте пътни такси с един електронен таг съчетаващ сателитни и DSRC технологии.
С предложението PASSango EuroPilot се възползвайте от услугата за геолокация и споделяне на данни към трети лица.

 

  • Вашите камиони се движат редовно и предимно във Франция: 

PASSango за Франция ви предлага специален електронен таг за да шофирате с пълно спокойствие по цялата магистрална мрежа

 

  • Пътуват ли вашите камиони във Франция и през Иберийския полуостров?

Плащайте различните пътни такси в трите държави благодарение на един електронен таг (предложението на PASSango за Франция-Иберия.)

 


Вашият автопарк смесен ли е? 


Използвайте електронния таг Liber t за вашите лекотоварни автомобили по цялата френска магистрална мрежа и да се възползват от над 400 сигурни паркинга. 
Транзакциите за тежкотоварни и лекотоварни автомобили се обработват от един контакт, за да се улесни вашето административно управление. 
 

AS24 е вашият единствен контакт за всички ваши превозни средства.  

Продукт

Карта EUROTRAFIC 

PASSango

Франция/ Франция-Иберия  

PASSango

Европа/ EuroPilot

LIBER-t

Засегнати превозни средства  

 

Клас 3 и 4

Клас 3 и 4

Клас 1 и 2 

Материализиране

_eurotrafic_nouveau_logo_2_1

iberic_2

europilot_2

t_nouveau_logo_2

Описание

Картата ви дава достъп до мрежата за пътни такси във Франция (някои магистрални компании) и до всички бензиностанции в Европа. Тя улеснява и плащането на такси в чужбина.

Електронния таг ви позволява да плащате пътни такси в една държава (Франция) или 3 държави (Франция, Испания, Португалия)

Електронно устройство за 8 държави: Австрия / Белгия / България / Франция / Германия  / Полша / Португалия / Испания / скоро Унгария
Предложението PASSango EuroPilot ви позволява да се възползвате от услугата геолокация и споделяне на данни към трети лица. 

Електронния таг Liber-t е предназначен за превозни средства с максимално допустимо тегло от 3,5 тона или по-малко. Единствените засегнати класове превозни средства са клас 1 и 2.
Електронният таг Liber t също така дава достъп до мрежа от над 400 обезопасени паркинга

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ

Как работят електронните тагове Liber t и PASSango?


С тези електронни тагове вие можете:

  • Да пътувате по цялата френска магистрална мрежа, включително виадукта Мийо и моста Нормандия.
  • Да се наредите на специалните ленти, маркирани с Т, за да улесните преминаването си през пунктовете за таксуване и да спестите време.
  • Да се възползвате се от повече от 400 обезопасени паркинга с Liber t електронен таг.