Contenu
Image

AC24 се гордее, с партньорство с един от най-добрите сиважни български клиенти, Eurospeed, каточаст от откриването на новия си център за обучениеза международни шофьори на товарни автомобили, наречен EURODRIVE.


Отворено за всички, създаването на този център е отговоркъм текущия недостиг на квалифицирани водачи наБългарски пазар. Това стартиране беше подложено на широко разпространение рекламна кампания (плакати, социални мрежи,интернет ...) систематично свързващо лого на АС24.


Това партньорство също така представя три интереса за AC24:
• да се насърчи обучението на шофьори в Българияи борбата срещу настоящия недостиг,
• да подобрим имиджа си в тази страна (количественои качествено),
• да укрепим връзките си с тази стратегическаклиент.