Contenu

Федералният закон за тол таксите за автомагистрали (BFStrMG), приет на 21 ноември 2023 г., въвежда нова система за ценообразуване "LKW Maut" въз основа на класа CO2. От 1 юли 2024 г., тя ще разшири обхвата на тол таксата, така че да обхване лекотоварните автомобили и тежкотоварните автомобили с технически допустима максимална маса (F1) над 3.5 тона. По този начин Германия се изравнява с другите съществуващи мрежи за тол такси - GoMaut, Viapass и TIS PL.

От 1 юли 2024 г. търговските автомобили и тежкотоварните превозни средства с тегло над 3.5 тона ще се облагат с тол такса "LKW Maut". Има изключения:

  • Лекотоварни автомобили на занаятчии и хора със сходни професии с тегло малко под 7.5 тона
  • Превозни средства с нулеви емисии - СО2 клас 5 с тегло F1, по-малко или равно на 4.25 тона

AS 24 адаптира своите решения към новите изисквания на регламентите за CO2. Независимо дали купувате електронен билет, или използвате електронния си таг PASSango, AS 24 може да ви помогне да спазвате новите разпоредби, независимо от вашите навици.

 

LKWMaut_news