Vítejte v zákaznické oblasti. Připojením nebo procházením webových stránek souhlasíte s tím, že jste si přečetli, porozuměli a akceptovali bez omezení nebo rezervace zásady ochrany údajů a Chartu zásad cookie („Charta“) a naše podmínky používání. Vezměte prosím na vědomí, že další podmínky a zásady ochrany osobních údajů se vztahují i na jiné weby AS 24 a doporučujeme, abyste si je pečlivě přečetli.

Společnost a vy jako zákazník společně určujete účely a prostředky zpracování osobních údajů zpracovávaných v rámci používání zákaznické oblasti. V důsledku toho jsou smluvní strany kategorizovány jako společní správci údajů, jak je definováno v článku 26 GDPR.

Cílem této charty je informovat vás o právech a svobodách, které máte v souvislosti s používáním vašich osobních údajů, a popisuje opatření, která podstupujeme k ochraně těchto údajů.

Tímto jste informováni, že při zpracování osobních údajů držitelů karet a/nebo mýtných známek PASSango PL a při provádění řídicích činností v zákaznické oblasti souvisejících s vozidly a/nebo zařízeními pro vaše vlastní potřeby, jednáte společně se společností jako společný správce. V důsledku toho se zavazujete dodržovat své povinnosti správce údajů ve vztahu k subjektům údajů, kterých se týkají prováděné operace zpracování. 

1.    Účel zpracování, právní základ, doba skladování a druhy shromážděných údajů

Vy nebo vámi určený uživatel pro přístup do zákaznické oblasti, pravděpodobně poskytnete společnosti řadu osobních údajů, například vaše křestní jméno a příjmení, abyste mohli využívat služby dostupné v zákaznické oblasti
Shromážděné informace jsou nezbytné pro zpracování smlouvy (smluv) podepsané (podepsaných) se společností, v opačném případě nelze smlouvu plnit.
Společnost zpracovává osobní údaje, které jste poskytli, pro následující účely a na následujícím právním základu:

Účel zpracování

Právní základ

Shromažďované osobní údaje 

Doba uchování 

Vytvoření uživatelského profilu a přístup do zákaznické oblasti, správa více účtů

Smlouva

Identifikační údaje.  (Příjmení, jméno, e-mailová adresa), údaje o připojení (přihlašovací jméno, heslo)

Doba platnosti smlouvy + 6 měsíců

Předplatné dalších služeb (CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling…)

 

Smlouva

E-mailová adresa

Doba platnosti smlouvy + 6 měsíců

Přístup k službám souvisejícím s cestováním (mýtné, parkování, silniční daně nebo jakékoli poplatky vybírané v souvislosti s používáním vozidla v rámci mýtné sítě, technická a právní pomoc, a asistence s rezervací)

 

Smlouva

Státní poznávací značka

Doba platnosti smlouvy + 6 měsíců

Správa zařízení (AS 24 a AS 24 - Karty EUROTRAFIC a mýtné známky PASSango HGV)

Smlouva

Příjmení, jméno, registrace vozidla

Doba platnosti smlouvy + 6 měsíců

Správa faktur (prohlížení a stahování faktur, transakce dosud nefakturované ...)

Smlouva

E-mailová adresa

Doba platnosti smlouvy + 6 měsíců

Geolokační údaje o vozidle, srovnání simulátoru trasy, hlášení o cestě, transakce paliva na základě geolokace

Smlouva

Registrace, GPS souřadnice vozidla

 

Doba platnosti smlouvy + 6 měsíců

 

Geolokační údaje: 1 rok

Správa nároků zákazníků na dálniční koncese ve Francii

 

Smlouva

Registrace vozidla

Doba trvání smlouvy + 6 měsíců

Vaše osobní údaje nebudou následně zpracovány způsobem, který je neslučitelný s výše popsanými účely nebo pod formuláři sběru. Údaje se ukládají tak dlouho, dokud to bude potřeba ke zpracování, a to tak dlouho, dokud subjekt údajů, konkrétně zákazník nebo oprávněný uživatel, vyžaduje přístup do zákaznické oblasti. Jakmile subjekt údajů již není vázán smlouvou se svou společností, účet a související údaje budou odstraněny.

2.    Příjemci dat

Vaše osobní údaje mohou být pro účely analýzy a průzkumů předány jednomu nebo více oddělením správce údajů nebo společnostem Skupiny Total a jednomu nebo více partnerům, nezávislým distributorům nebo subdodavatelům. Osobní údaje uvedené v článku 1 jsou hostovány společností SIGMA INFORMATIQUE.

3.    Přenos dat

Jakýkoli přenos dat do země mimo Evropský hospodářský prostor se provádí v souladu s příslušnými předpisy a způsobem, který vhodně chrání vaše data. 
Za účelem zajištění odpovídající ochrany osobních údajů pocházejících z Evropského hospodářského prostoru, které mohou být předány subjektům skupiny Total umístěným mimo Evropskou unii, přijala společnost skupina Total „Závazná podniková pravidla“ (BCR) – Interní pravidla společnosti. 
U přenosů údajů, které nejsou kryty BCR, do zemí mimo Evropský hospodářský prostor jsou poskytovány další záruky, aby byla zajištěna dostatečná ochrana údajů. 

Můžete požádat o kopii BCR a seznam společností Skupiny, kteří je přijali napsáním na následující adresu www.total.com/fr/donnees-personnelles#Binding%20Corporate%20Rules%20de%20Total. Další informace o dalších opatřeních přijatých k zajištění odpovídající ochrany získáte na níže uvedené kontaktní adrese.

4.    Zabezpečení a důvěrnost dat 

Každý správce údajů přijme vhodná opatření k zachování bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, které mu náleží, a to i ve vztahu k jakýmkoli subdodavatelům, zejména proto, aby nedocházelo ke zkreslení, poškození nebo vyzrazení neoprávněným třetím stranám.

5.    Správa cookies 

5.1. Princip
Cookie je soubor, který webovým stránkám umožňuje ukládat informace týkající se prohlížení webových stránek vašeho počítače (např. Počet návštěv, počet navštívených stránek atd.), aby vaše návštěvy na webu měly hladší průběh.
Můžete kdykoli smazat soubory cookie uložené v počítači, zamezit ukládání nových souborů cookie a přijímat oznámení před uložením nových souborů cookie změnou nastavení prohlížeče pomocí níže uvedených pokynů ("Typy souborů cookie, soubory cookie a statistiky a nastavení"). 
Vezměte prosím na vědomí, že pokud odeberete soubor cookie nebo objekt na ukládání souborů cookie ve vašem zařízení, pravděpodobně nebudete moci používat některé služby webových stránek. 

5.2. Typy souborů cookie, soubory cookie a statistiky a nastavení.
Soubory cookie, které mohou být uloženy na vašem serveru při procházení webovými stránkami, jsou soubory cookie, které jsou určeny výhradně k povolení nebo usnadnění elektronické komunikace nebo které jsou nezbytně nutné pro poskytování požadované služby (jazykové cookies, přihlašovací cookies atd.) nebo statistiky cookies či jiné soubory cookies v souladu s níže uvedenými podmínkami. 
Pokud soubory cookie vyžadují vaši smlouvu dříve, než je lze uložit, požádáme vás o tuto dohodu prostřednictvím odkazu "zjistit více", který je zobrazen na první stránce webových stránek, na které přistupujete, ve kterém je jasné, že pokračováním v procházení webových stránek přijímáte tyto cookies. 

5.2.1. Které cookies jsou uloženy?
•    Cookies vydané správcem údajů

Cookie

Popis

Jak podat námitku?

Období

Stránka (cookie_agreed)

Zaregistrujte volbu uživatele týkající se souborů cookie

Viz článek 5.2.2

12 měsíců

•    Statistikové soubory cookies

Vydavatel souboru cookie

Popis

Jak podat námitku?

Období

NA INTERNETU idrxvr tmst

Umožňuje zjistit, kolik uživatelů je k webu připojeno, stejně jako četnost těchto připojení

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

13 měsíců

Google Analytika

Umožňuje zjistit, kolik uživatelů je k webu připojeno, stejně jako četnost těchto připojení

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

14 měsíců

Statistiky cookies se používají pro měření počtu návštěv, počtu navštívených stránek, aktivity uživatelů na webu a jak často se vracejí. Použitý statistický nástroj generuje soubor cookie s jedinečným identifikátorem, který je uložen po dobu delší než výše uvedená doba. Vaše IP adresa je shromažďována také za účelem určení města, odkud přistupujete na web. Vaše IP adresa je po použití okamžitě anonymizována, takže nemůžete být identifikováni jako fyzická osoba. Statistické údaje o návštěvách na internetových stránkách shromažďuje dotyčný poskytovatel a následně se přenesou do správce údajů v agregované a anonymizované podobě ve webovém rozhraní, na které má přístup sám. Shromážděné údaje nejsou předávány třetím osobám ani používány k jiným účelům. Můžete blokovat tyto soubory cookie kdykoliv tak, jak je popsáno výše.

5.2.2. Jak odstraníte soubory cookie, obdržíte oznámení o jejich úložišti nebo změníte nastavení prohlížeče?

Část nápovědy v každém prohlížeči určuje, jak odmítnout cookies, nebo být informován o jejich instalaci nebo je deaktivovat. Níže jsou uvedeny nejnovější prohlížeče:

Prohlížeč

Odkaz na sekci «Nápověda»

Internet Explorer™

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™

http://support.apple.com/kb/PH5042

Chrome™

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Firefox™

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 
 

Opera™

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

6.    Vaše práva / kontakt

V souladu s platnými předpisy máte právo na přístup, opravu, odstranění a zamítnutí používání vašich osobních údajů. Máte také právo vznést námitky nebo souhlasit se zpracováním vašich osobních údajů. Můžete požádat o zaslání vašich osobních údajů a máte právo poskytnout pokyny pro použití vašich osobních údajů po smrti.  Můžete také požádat o omezení údajů, přenositelnost údajů a / nebo uplatnění nároku na příslušný orgán dozoru. Vaši žádost zasílejte na e-mailovou adresu: as24.cz.privacy@as24.com nebo napište na: AS 24 Česká republika s.r.o. - Pobřežní 3 - IBC 186 00 Praha 8 Česká republika