Оптимизацията на разходите за гориво е основен залог за всички професионални пътни превозвачи. За да се контролира най-рационално този източник на разходи, важно е да имате достъп до подходящи и ефикасни инструменти за управление на автомобилния парк, които дават възможност за осигуряване на точен контрол и подробен анализ, в реално време.

Професионални превозвачи: желаете да оптимизирате проследяването и да контролирате по-добре разходите си за гориво ?

В реално време, тази услуга ви предупреждава по имейл или на вашето приложение FLEET MANAGER, в случай на нередна или нежелана употреба на вашите карти AS 24 (единична, двойна или EUROTRAFIC).

Предлагат се 3 вида предупреждения, отбелязани карта по карта или за всичките ви карти.

Image
budget

Географски предупреждения

Получавайте уведомления за извършваните разплащания:

 • на станциите AS 24, които не са оторизирани и/или в забранени държави.
 • на станции на нашите партньори EUROTRAFIC.
 • на станция AS 24, спадаща към най-скъпата зона в страната.

Image
agenda

Предупреждения за графика

Получавайте уведомления за извършваните разплащания:

 • извън разрешените времеви интервали.
 • извън разрешените дни.

Image

Предупреждения за бюджета

Получавайте уведомления при превишаване на:

 • броя разрешени зареждания за 24 часа.
 • лимита на разходите за гориво, разрешен за 24 часа.
 • лимита на разрешения седмичен оборот за пътни такси EUROTRAFIC.

Как да получаваме предупрежденията AS 24?

 • Можете да изберете честотата, на която искате да бъдете уведомявани и да определите получателите на предупрежденията по имейл.
 • Предупрежденията могат да бъдат проверявани онлайн. Можете също да ги експортирате във формат Excel.
 • Мобилното приложение FLEET MANAGER ви предупреждава под формата на уведомления.

За да управлявате вашите карти за гориво и пътни такси, вижте също нашето приложение CardControl.