Професионални превозвачи, станциите, предназначени за тежкотоварни автомобили на мрежата AS 24 ви предлагат многобройни услуги.

AS 24 отговаря също и на специалните изисквания на транспортните фирми по отношение на автомивките за камиони. Ще намерите висококачествена услуга за външно измиване на тежкотоварните автомобили в много станции. Услугите, които използват вашите тежкотоварни автомобили се фактурират, напълно прозрачно, чрез картата AS 24. Имате достъп до вашите фактури от вашето Клиентско пространство.

Как са оборудвани станциите с автомивки за тежкотоварни автомобили?

Имате възможност да съставите програмата на автомивката за измиване на тежкотоварни камиони, по мярка, чрез голям брой опции. Вариантите за оборудване са подходящи за всички товарни автомобили: визуално, четково оборудване или височина на измиване... Различните програми дават, за кратко време, блестящи резултати при измиване.

Съветът на AS 24: редовното измиване, с програми за почистване и поддръжка от високо качество, обезпечават стойностна поддръжката на вашия автопарк. Редовно поддържайте вашия парк от автомобили!

Вижте нашия списък от станции с автомивки за тежкотоварни автомобили тук.