Нашите амбиции

Нашата амбиция спрямо устойчивото развитие

Действия за насърчаване на отговорното управление на дейността ни.
"КСО, или корпоративната социална отговорност, е начина, по който компаниите отчитат екологичните, социалните, икономическите и етичните въпроси в своите дейности на доброволна, а понякога и на законова основа." 

Нашето разбиране

Във време, в което енергийният преход е приоритет, AS 24, в качеството си на лидер и на на дългогодишен партньор на професионалните превозвачи, иска да преоткрие мобилността на тежкотоварните автомобили чрез по-малко въглеродни емисии и чрез услуги за по-малко и по-добро потребление. 

Нашата цел

Днес, AS 24 ускорява трансформацията и диверсификацията на всички свои дейности, за да се превърне в основен лидер в областта на нисковъглеродните емисии и да затвърди позицията си на партньор за по-устойчива мобилност. 

Ангажирани с един по-устойчив и приобщаващ свят
Като исторически лидер в транспорта на тежкотоварни автомобили, AS 24 подкрепя професионалните превозвачи в техния енергиен преход. Основният ни ангажимент е устойчивото развитие, чрез което се стараем да допринесем за благосъстоянието на хората и околната среда. 

Нашият подход към устойчиво развитие
Чрез конкретни стъпки, ние работим директно с вас, за да превърнем 4-те основни стълба на КСО на AS 24 в наши основни предизвикателства за устойчивост:

  • Климат и устойчива енергия
  • Създаване на добавена стойност
  • Грижа за околната среда
  • Благосъстояние на хората

Нашите амбиции
AS 24 е участник в процеса на декарбонизация на автомобилния транспорт.
Нашата цел е да постигнем въглеродна неутралност до 2050 г. (нулеви нетни емисии) 
Работим по разработването на нисковъглеродни енергии като био компресиран газ (КПГ) или дори електричество и водород, за да подкрепим нашите клиенти в желанието им да намалят емисиите си на парникови газове.

За да допринесем за успешен енергиен преход в нашите дейности, ние се ангажираме с:

  • Справянето с водородните емисии: Отваряне на пилотен коридор за тежкотоварни автомобили до 2025 г.
  • CNG / биоCNG: Увеличаване на мрежата тройно до края на 2024 г. (+ 50 станции).
  • Био CNG: Цел, до 2025 г. да се постигне 100% биоCNG, а до 2023 г. - минимум 50%.

Нашата пътна карта на AS 24
За да постигне все по-устойчиви и екологични цели, AS 24 публикува своята пътна карта за 2025 г., в която изброява различните си цели за следващите години. Нашият проект? Да изградим по-добър свят и по-устойчиво бъдеще, като бъдем до Вас на пътя. 

Научете повече за нашата пътна карта за КСО, като натиснете по-долу:

roadmaprse_EN