Добре дошли в Зоната за клиенти. Влизайки или сърфирайки в този уебсайт, Вие се съгласявате, че сте прочели, разбрали сте и сте приели без ограничение или резерви хартата на Политиката за управление на личните данни и „бисквитките“ („политиката“) и нашите условия за ползване. Моля, обърнете внимание, че за другите уебсайтове на AS 24 важат различни условия и политики за защита на личните данни, затова Ви препоръчваме да ги прочетете задълбочено.

Компанията и Вие като Клиент определяте съвместно целите и средствата за обработка на лични данни, обработвани в рамките на използването на Зоната за клиенти. Следователно, страните са категоризирани като съвместни администратори на данни, както е определено в член 26 от ОРЗД.

Политиката има за цел да Ви информира за правата и свободите, които можете да упражнявате във връзка с ползването на личните Ви данни и описва предприетите от нас мерки да защитим тези данни.

С настоящото Ви уведомяваме, че когато обработвате лични данни на Картодържатели и/или значки за пътна такса PASSango PL и когато извършвате управленски дейности в Зоната за клиенти, свързани с превозни средства и/или устройства за Вашите собствени изисквания, Вие действате като съвместен администратор заедно с Компанията . Следователно, Вие се задължавате да спазвате задълженията си като администратор на данни по отношение на субектите на данни, засегнати от извършените операции по обработка
 

1.    Цел на обработването, законова рамка, период на съхранени и видове събирани данни

За да използвате услугите, налични в Зоната за клиенти, или Вие, или потребителят, посочен от Вас за достъп до Зоната за клиенти, вероятно ще предоставите на Компанията елементи от личните си данни, като Вашето име и фамилия.
Събраната информация е необходима за обработване на договора (-те), подписан (-и) с Компанията, в противен случай съдържанието на Договора не може да бъде изпълнено.
Компанията обработва предоставените от Вас лични данни за следните цели и на следното правно основание:
 

Цел на обработката

Правно основание

Събиране на лични данни 

Период на задържане 

 

Създаване на потребителски профил и достъп до Зоната за клиенти, управление на няколко акаунта

Договор

Идентификационни данни.  (Име и фамилия, имейл адрес), данни за връзка (данни за вход, парола)

Срок на договора + 6 месеца

 

Абонамент за допълнителни услуги (CARDalert, CARDControl, PASSalert, eBilling…)

 

Договор

Имейл адрес

Срок на договора + 6 месеца

 

Достъп до услуги, свързани с пътувания (пътни такси, паркинг, пътни данъци или някакви мита, събирани във връзка с използването на превозно средство в рамките на мрежата за пътни такси, техническа, правна и помощ при резервации)

 

Договор

Регистрационен номер

Срок на договора + 6 месеца

 

Управление на устройството (AS 24 и AS 24 – EUROTRAFIC карти и значки за пътни такси PASSango HGV)

Договор

Име, фамилия и регистрация на превозното средство

Срок на договора + 6 месеца

 

Управление на фактурите (преглед и изтегляне на фактури, трансакции, които все още не са фактурирани ...)

Договор

Имейл адрес

Срок на договора + 6 месеца

 

Данни за геолокацията на превозното средство, сравнение на симулатора на маршрута, отчитане на пътуването, геолокация, базирана на трансакции за гориво

Договор

Регистрация, GPS координати на превозното средство

 

Срок на договора + 6 месеца

 

Данни за геолокация: 1 година

 

Управление на претенциите за клиента относно концесии за магистралите във Франция

 

Договор

Регистрация на превозното средство

Срок на договора + 6 месеца

Вашите лични данни няма да се обработват впоследствие по начин, несъвместим с целите, посочени над или под формулярите. Данните се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за обработката, а именно докато субектът на данните, Клиентът или упълномощеният Потребител, изисква достъп до Зоната за клиенти. След като субектът на данните вече не е обвързан от договор със своята компания, акаунтът и свързаните с него данни се изтриват.

2.    Получатели на данни

Вашите лични данни може да бъдат съобщени на един или повече отдела за контрол на данните или на дружествата от Total Group и на един или повече партньори, независими дистрибутори или подизпълнители с цел анализи и проучвания. Личните данни, посочени в член 1, се хостват от SIGMA INFORMATIQUE.

3.    Прехвърляне на данни

Всяко прехвърляне на данни в държава извън Европейското икономическо пространство ще се провежда съгласно приложимите разпоредби и по начин, осигуряващ адекватна защита на Вашите лични данни. 
За да се осигури адекватна защита на личните данни с произход от Европейското икономическо пространство, които могат да бъдат прехвърлени към предприятия на Total Group, разположени извън Европейския съюз, Total Group е приела „Задължителни корпоративни правила“ (ЗКП) (Binding Corporate Rules – BCR) – вътрешни правила на компанията. 
За прехвърляния, които не са предвидени в ЗКП, към държави извън Европейското икономическо пространство, са предоставени други гаранции, за да се подсигури адекватна защита на данните. 

Можете да поискате екземпляр от ЗКП и списък на дружествата в групата, които са ги приели, като изпратите писмено запитване до следния адрес www.total.com/fr/donnees-personnelles#Binding%20Corporate%20Rules%20de%20Total. За повече информация относно другите мерки, предприети за осигуряване на адекватна защита, моля, пишете на посочения по-долу адрес за контакт.

4.    Сигурност на данните и поверителност

Всеки администратор на данни предприема подходящи стъпки, за да запази сигурността и поверителността на личните данни, които са му поверени, включително по отношение на подизпълнителите, по-специално, за да предотврати изкривяването, повреждането или разкриването им на неоторизирани трети страни.

5.    Управление на „бисквитките“ 

5.1. Правило
„Бисквитката“ е файл, който позволява на сайта да съхранява информация, свързана с разглеждането на сайта от Вашия компютър (напр. брой посещения, брой разгледани страници и т.н.), за да улесни Вашите посещения в сайта.
Вие можете да изтриете съхранените в компютъра Ви „бисквитки“ във всеки един момент и да получите уведомление, преди съхраняването на нови „бисквитки“, като промените настройките на браузъра си, следвайки указанията по-долу („Видове бисквитки, бисквитки и статистики и настройки“). 
Моля, обърнете внимание, че ако премахнете „бисквитка“ или ако възразите срещу запазването на „бисквитките“ на Вашето устройство, може да се лишите от някои услуги на уебсайта. 

5.2. Видове „бисквитки“, „бисквитки“ и статистики и настройки .
„Бисквитките“, които могат да се пазят на Вашия сървър, когато разглеждате сайта, са предназначени единствено да позволяват или да улесняват електронното общуване или са строго необходими за предоставяне на услугата, която искате (езикови „бисквитки“, „бисквитки“ за вход и т.н.) или статистически „бисквитки“ в съответствие с описаните по-долу условия. 
Когато „бисквитките“ изискват Вашето съгласие, преди да бъдат запазени , ние искаме Вашето съгласие чрез връзката „научете повече“, която се появява на първата страница на сайта, към който сте препратени, където става ясно, че продължавайки да разглеждате този сайт, Вие приемате тези „бисквитки“. 

5.2.1. Кои „бисквитки“ се съхраняват?
•    „Бисквитки“, издадени от контрольора на данни

„Бисквитка“

Описание

Как да направите възражение?

Срок

Сайт (съгласие_бисквитки)

Регистриране на избора на потребителя относно „бисквитките“

Вижте член 5.2.2

12 месеца

•    Статистически „бисквитки“

Издател на „бисквитката“

Описание

Как да направите възражение?

Срок

AT INTERNET idrxvr tmst

Позволява да видите колко потребители са свързани с уебсайта, както и честотата на тези връзки

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

13 месеца

Google Analytics

Позволява да видите колко потребители са свързани с уебсайта, както и честотата на тези връзки

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

14 месеца

Статистическите „бисквитки“ се използват за измерване броя на посещенията, броя на разгледаните страници, потребителската активност на сайта и честотата на връщанията . Използваният статистически инструмент генерира „бисквитка“ с уникален идентификатор, който се съхранява за не по-дълго от горепосочения срок. Вашият IP адрес също се помни, с цел определяне на града, от който влизате в уебсайта. Вашият IP адрес незабавно се анонимизира след ползване, така че да не може да бъдете идентифицирани като физическо лице. Статистическите данни за посещенията на сайта се събират от съответния доставчик и впоследствие се прехвърлят към контрольора на данни в агрегиран и анонимизиран формуляр в уеб интерфейс, до който само той има достъп. Събраните данни не се прехвърлят към трети страни и не се използват за други цели. Вие можете да блокирате тези „бисквитки“ по всяко време, като се откажете, както е описано по-горе.

5.2.2. Как да изтриете „бисквитки“, да получавате уведомления за тяхното съхраняване или да промените настройките на Вашия браузър?

Раздел „Помощ“ на всеки браузър пояснява как да откажете „бисквитките“ или да се осведомите за тяхното инсталиране, или да ги деактивирате. Тук са изброени най-често използваните браузъри:

Браузър

Връзка към раздел „Помощ“

Internet Explorer™

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™

http://support.apple.com/kb/PH5042

Chrome™

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Firefox™

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 
 

Opera™

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

6.    Вашите права/Контакт

В съответствие с настоящия регламент, Вие имате правото на достъп, корекция, изтриване и възражение срещу използването на Вашите лични данни. Също така имате право да възразите или да се съгласите с процеса на обработване на Вашите лични данни. Можете да поискате Вашите лични данни да Ви бъдат изпратени и имате правото да дадете указания за тяхното ползване след смъртта Ви.  Може също да поискате ограничаване на данните, преносимостта на данните и/или да подадете оплакване към компетентния надзорен орган. Моля, изпратете Вашето запитване на електронен адрес: as24.bg.privacy@as24.com или пишете до: AS 24 BULGARIA EOOD - est 6-8 rue Petra, arrondissement Oborishte, 1504 SOFIA